Tư vấn trực tuyến close

Trường Cao đẳng kỹ nghệ II
502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Xử lý nước thải công nghiệp

  • 6520309 (CĐ/LTCĐ) – 5520309 (TC)
  • Xét duyệt hồ sơ - học bạ
  • Miễn giảm học phí 100%
  • 2.5 năm (CĐ) - 2 năm (TC)

Xử lý nước thải công nghiệp

Xử lý nước thải công nghiệp là một trong các nghề chất lượng cao được hỗ trợ bởi Chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam.

Mục tiêu chung

  • Chương trình đào tạo nghề Xử lý nước thải công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức về nước thải công nghiệp, vận dụng được các kỹ năng trong các công nghệ xử lý nước thải. Sau khi học xong người học có khả năng áp dụng công nghệ vào thực tế; vận hành và quản lý hệ thống xử lý nước thải công nghiệp; phân tích, đánh giá các chỉ tiêu gây ô nhiễm trong nước thải và giám sát chất lượng nước xả thải.
  • Tốt nghiệp nghề xử lý nước thải công nghiệp trình độ cao đẳng, người học có kiến thức lý thuyết rộng, kiến thức thực tế cần thiết và kỹ năng thực hành chuyên sâu, sáng tạo về nghề. Người học có phương pháp tư duy khoa học, sáng tạo, khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có ý thức kỷ luật, có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội, có ý thức chấp hành pháp luật.
  • Người học có khả năng tự học, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi của cách mạng công nghiệp 4.0 và có kỹ năng xanh.
  • Sau khi tốt nghiệp, người học có thể tiếp tục học các ngành nghề có liên quan ở bậc cao hơn nhằm hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

Mô tả được vòng tuần hoàn sinh thái, nguyên nhân và tác động của ô nhiễm môi trường và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Trình bày được các loại, cấu tạo và điều kiện sống của vi sinh vật cũng như vai trò của chúng trong xử lý nước thải.
Trình bày được các bước chuẩn bị thực hiện công việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng nhà máy xử lý nước thải.
Phân tích được các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng nhà máy xử lý nước thải.
Phân tích được bản vẽ hiện trạng của nhà máy xử lý nước thải, sơ đồ mạch điện và các tài liệu kỹ thuật khác.
Chuẩn bị thực hiện công việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải.
Xác định và xử lý được các mối nguy hiểm có thể xảy ra khi vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải.
Phát hiện sự cố tại các công trình, thiết bị trong nhà máy và trạm bơm, xử lý sự cố trong phạm vi được phân công.
Ghi chép nhật ký vận hành, ghi chép quy trình, kết quả làm việc và lập báo cáo liên quan, thực hiện bảo vệ dữ liệu.
Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải.
Bảo trì, bảo dưỡng nhà máy xử lý nước thải.
Tư vấn kỹ thuật, tư vấn công nghệ cho các công ty, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước thải.
Quản lý, tổ chức thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải.
Phân tích và đánh giá chất lượng nước sau xử lý.
Theo dõi và giám sát chất lượng quy trình xử lý nước thải..

DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được nhà trường hỗ trợ việc làm tại các doanh nghiệp đối tác như: Samsung, Intel, TBS,...
0913 374 778
kbhldmt@hvct.edu.vn
2K+ học viên đã và đang theo học

Chương trình đào tạo

CAO ĐẲNG TRUNG CẤP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG
Mã môn học Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo Thời gian của môn học (giờ)
Năm học Học kỳ Tổng số Trong đó
LT TH KT
I HỌC KỲ I            
MH 01 Giáo dục chính trị 1 I 75 41 29 5
MH 05 Tin học 1 I 75 15 58 2
MH 06 Tiếng anh 1 I 120 42 72 6
MĐ 07 Giáo dục về môi trường 1 I 60 30 27 3
MĐ 08 Vi sinh trong Xử lý nước thải 1 I 120 52 60 8
II HỌC KỲ II            
MH 02 Pháp luật 1 II 30 18 10 2
MH 03 Giáo dục thể chất 1 II 60 5 51 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 II 75 36 35 4
MĐ 09 Hóa học trong Xử lý nước thải 1 II 180 52 117 11
MĐ 12 Đường ống và thiết bị trong xử lý nước thải 1 II 135 45 80 10
MĐ 13 An toàn lao động 1 II 60 55 0 5
III HỌC KỲ III
MĐ 10 Công nghệ kỹ thuật Xử lý nước thải 2 III 220 125 80 15
MĐ 11 Điện công trình Xử lý nước thải 2 IV 120 60 58 2
MĐ 14 Xử lý nước thải các ngành công nghiệp 1 2 III 180 45 125 10
IV HỌC KỲ IV            
MĐ 15 Xử lý nước thải các ngành công nghiệp 2 2 IV 180 45 125 10
MĐ 16 Vận hành và quản lý hệ thống xử lý nước thải 2 IV 150 34 106 10
MĐ 17 Phân tích nước thải và bùn 2 III 180 45 115 20
V HỌC KỲ V            
MĐ 19 Tiếng anh chuyên ngành 2 IV 60 30 24 6
MĐ 18 Thực tập tốt nghiệp 10 450 45 400 5
Tổng     2.530 820 1.572 138
Mã môn học Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo Thời gian của môn học (giờ)
Năm học Học kỳ Tổng số Trong đó
LT TH KT
I HỌC KỲ I            
MH 01 Giáo dục chính trị 1 I 30 15 13 2
MH 05 Tin học 1 I 45 15 29 1
MH 06 Tiếng anh 1 I 90 30 56 4
MĐ 07 Giáo dục về môi trường 1 I 60 30 27 3
MĐ 08 Vi sinh chuyên ngành Xử lý nước thải 1 I 60 26 30 4
MĐ 09 Hóa học chuyên ngành Xử lý nước thải 1 I 135 45 82 8
MĐ 12 Đường ống và thiết bị trong xử lý nước thải 1 I 135 45 82 8
II HỌC KỲ II            
MH 02 Pháp luật 1 II 15 9 5 1
MH 03 Giáo dục thể chất 1 II 30 4 24 2
MH 04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 II 45 21 21 3
MĐ 10 Công nghệ kỹ thuật xử lý nước thải 1 II 150 85 58 7
MĐ 11 Điện công trình Xử lý nước thải 1 II 105 45 54 6
MĐ 13 An toàn lao động 1 II 60 55 0 5
MĐ 16 Xử lý nước thải các ngành công nghiệp phần 1 1 II 180 45 125 10
III HỌC KỲ III            
MĐ 14 Vận hành hệ thống xử lý nước thải 2 III 90 30 54 6
MĐ 15 Thực tập tốt nghiệp 2 III 315 30 280 5
MĐ 17 Phân tích thông số cơ bản trong nước thải 2 III 90 30 56 4
Tổng     1.455 515 871 69
Mã môn học Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo Thời gian của môn học (giờ)
Năm học Học kỳ Tổng số Trong đó
LT TH KT
I HỌC KỲ I            
MH 01 Giáo dục chính trị 1 I 45 26 16 3
MH 05 Tin học 1 I 30 0 29 1
MH 06 Tiếng anh 1 I 30 12 16 2
MĐ 07 Vi sinh chuyên ngành Xử lý nước thải 1 I 60 26 30 4
MĐ 08 Hóa học chuyên ngành Xử lý nước thải 1 I 90 30 55 5
MĐ 09 Công nghệ kỹ thuật xử lý nước thải 1 I 105 71 30 4
MĐ 10 An toàn điện 1 I 105 45 54 6
II HỌC KỲ II            
MH 02 Pháp luật 1 II 15 9 5 1
MH 03 Giáo dục thể chất 1 II 30 1 27 2
MH 04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 II 30 15 14 1
MĐ 11 Đường ống và thiết bị trong xử lý nước thải 1 II 90 30 56 4
MĐ 12 Xử lý nước thải các ngành công nghiệp phần 2 1 II 180 45 125 10
MĐ 13 Quản lý hệ thống xử lý nước thải 1 II 60 30 26 4
III HỌC KỲ III            
MĐ 14 Phân tích nước thải và bùn 2 II 60 30 26 4
MĐ 15 Thực tập tốt nghiệp 2 II 270 30 235 5
MĐ 16 Anh văn chuyên ngành 2 II 60 30 24 6
Tổng     1.260 430 768 62

Xử lý nước thải công nghiệp