Tư vấn trực tuyến close

Trường Cao đẳng kỹ nghệ II
502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh
  • 6210402 (CĐ)
  • Xét duyệt hồ sơ
  • 2.250.000 đồng/học kỳ
  • 2.5 năm

Hàn

Hàn là quá trình công nghệ để nối các chi tiết với nhau thành liên kết không tháo rời được mang tính liên tục ở phạm vi nguyên tử hoặc phân tử, bằng cách đưa chỗ nối tới trạng thái hàn, thông qua việc sử dụng một trong hai yếu tố là nhiệt và áp lực, hoặc kết hợp cả hai yếu tố đó. Khi hàn, có thể sử dụng hoặc không sử dụng vật liệu phụ bổ sung.

Mục tiêu chung:

  • Có kiến thức và vận dụng được trong việc thiết kế, chế tạo các thiết bị cơ khí ở các hạng mục của ngành công nghiệp: Nâng chuyển thiết bị, Chế tạo bồn bể trong công nghiệp; Chế tạo băng tải, Chế tạo hệ thống thông gió; Chế tạo kết cấu thang máy; Chế tạo các hệ thống điều chế hóa chất. Người học có khả năng vận hành máy điều khiển thiết bị hàn tự động trong công nghiệp.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

Giải thích được các vị trí hàn (1G, 2G, 3G, 4G, 1F, 2F, 3F, 4F, 5G, 6G, 6GR)
Trình bày được phạm vi ứng dụng của các phương pháp hàn (SMAW, MIG/MAG, SAW, TIG)
Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và vận hành thiết bị hàn (SMAW, MIG/MAG, SAW, TIG)
Vận dụng được quy trình hàn áp dụng vào thực tế của sản xuất
Trình bày được các khuyết tật của mối hàn (SMAW, MIG/MAG, SAW, TIG) nguyên nhân và biện pháp đề phòng
Trình bày và giải thích được quy trình hàn, chọn được vật liệu hàn, áp dụng vào thực tế của sản xuất
Chế tạo được phôi hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ bằng mỏ cắt khí bằng tay, máy cắt khí con rùa, máy cắt Plasma, máy cắt lưỡi thẳng, máy chấn, máy uốn
Lựa chọn được các loại vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu chế tạo.
Vận hành được các thiết bị cơ khí, thiết kế, gia công các chi tiết cơ khí ở các mức độ khác nhau
Vận hành, điều chỉnh được chế độ hàn trên máy hàn (SMAW, MIG/MAG, SAW, TIG)

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Có đủ khả năng tham gia vào các vị trí công việc như: trực tiếp sản xuất, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất, quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí hoặc có thể tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Công TNHH STK
Công Ty TNHH Roeders Việt Nam
Công ty TNHH Cơ Khí Q.C.S
Công Ty TNHH NHỰA KỸ THUẬT SAKURA
Công ty Cơ khí chính xác CNS Amura
Công Ty CNCTech Saigon
Công Ty TNHH Mitsuba Việt Nam
Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt nam
Công ty TNHH Shiogai Seiki
Công Ty CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL
Công ty Lũ Gia
Công ty Thiên Tân
Công ty Đại Việt
Công ty Tocontap
Nghiệp đoàn KKKC
0976 952 183
kckct@hvct.edu.vn
1K+ học viên đã và đang theo học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CAO ĐẲNG

MH/

Tên môn học/

Mô đun

Thời gian học tập (giờ)

Số

tín

chỉ

Tổng số

Trong đó

thuyết

Thực

Hành/ thực tập/thí nghiệm/ thảo luận

Thi/ Kiểm

tra

I

Các môn học chung

18

435

157

255

23

MH01

Giáo dục chính trị

 

75

41

29

5

MH02

Pháp luật

 

30

18

10

2

MH03

Giáo dục thể chất

 

60

5

51

4

MH04

Giáo dục quốc phòng và an ninh

 

75

36

35

4

MH05

Tin học

 

75

15

58

2

MH06

Tiếng anh

 

120

42

72

6

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

85

2100

625

1388

87

II. 1

Các môn học, mô đun cơ sở

21

360

254

90

16

MH07

Vẽ kỹ thuật

5

90

57

30

3

MH08

Vật liệu cơ khí

3

45

43

0

2

MH09

Cơ học ứng dụng

2

30

28

0

2

MH 10

Dung sai

3

45

43

0

2

MH 11

Autocad

3

60

27

30

3

MH 12

Khai triển hình gò

3

60

28

30

2

MH13

Tổ chức quản lý sản xuất

2

30

28

0

2

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn

69

1800

414

1311

75

MĐ 14

Thực tập Hàn cơ bản

6

150

30

115

5

MĐ 15

Thực tập gia công nguội và lắp ráp

5

120

30

85

5

MĐ 16

Thực tập gia công cơ khí

4

105

15

85

5

MĐ 17

Chế tạo băng tải

5

120

30

85

5

MĐ 18

Chế tạo lan can cầu thang

5

120

30

85

5

MĐ 19

Chế tạo khung nhà công nghiệp

5

120

30

85

5

MĐ 20

Chế tạo bồn bể

5

120

30

85

5

MĐ 21

Thực tập hàn nâng cao

6

150

30

115

5

MĐ 22

Thực tập hàn ống công nghệ

6

150

30

115

5

MĐ 23

Kiểm tra chất lượng mối hàn

3

60

30

21

9

MH 24

Đo lường cơ khí

2

45

13

30

2

MH 25

Qui trình hàn

2

30

28

0

2

MĐ 26

Thực tập tốt nghiệp

10

450

45

392

13

Tổng cộng

103

2535

782

1643

110


Hàn

Lib VHU

VHU