Tư vấn trực tuyến close

Trường Cao đẳng kỹ nghệ II
502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Liên hệ Cao đẳng kỹ nghệ 2

Địa chỉ

502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, TP Thủ Đức, HCM

Điện thoại

039 511 38 39

Email

phongtuyensinh@hvct.edu.vn

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

    Điện thoại
    Liên hệ Cao đẳng kỹ nghệ 2

    Lib VHU

    VHU