Tư vấn trực tuyến close

Trường Cao đẳng kỹ nghệ II
502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Ngày 27/06/2023:  14h00 thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính các sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi.

Ngày 28/06/2023: 

  • Sáng: 07h30 phát đề thi môn Ngữ Văn, 07h35  bắt đầu tính giờ (Thời gian thi 120 phút).
  • Chiều: 14h20 phát đề thi môn Toán, 14h30 bắt đầu tính thời gian thi (thời gian thi 90 phút).

Ngày 29/06/2023:

  • Sáng:

CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN:

07h30 Phát đề thi môn Vật lý, 07h35 bắt đầu tính thời gian (thời gian thi 50 phút)

08h30 Phát đề thi môn Hóa học, 08h35 bắt đầu tính thời gian (thời gian thi 50 phút)

09h30 Phát đề thi môn Sinh học, 09h35 bắt đầu tính thời gian (thời gian thi 50 phút)

CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

07h30 Phát đề thi môn Lịch sử, 07h35 bắt đầu tính thời gian (thời gian thi 50 phút)

08h30 Phát đề thi môn Địa lý, 08h35 bắt đầu tính thời gian (thời gian thi 50 phút)

09h30 Phát đề thi môn GDCD, 09h35 bắt đầu tính thời gian (thời gian thi 50 phút)

  • Chiều: 14h20 phát đề thi môn Ngoại ngữ, 14h30 bắt đầu tính thời gian thi (thời gian thi 60 phút)

Ngày 30/06/2023: Thời gian dự phòng

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Leave A Comment