Tư vấn trực tuyến close

Trường Cao đẳng kỹ nghệ II
502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Tổ chức Ngày hội tham quan, tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng tại HVCT