Tư vấn trực tuyến close

Trường Cao đẳng kỹ nghệ II
502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÁNH VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NĂM  2023

 • Tuyển sinh
 • Business
 • THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÁNH VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NĂM  2023
 •  

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐÁNH VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NĂM  2023

Căn cứ Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 06 năm 2016 về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

Căn cứ giấy chứng nhận số 19/BLĐTBXH-GCNHĐ ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cấp chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

Căn cứ công văn số 5364/LĐTBXH-TCGDNN ngày 27/12/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2023.

Phòng Đào tạo xây dựng thông báo tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia  năm 2023 – Bậc trình độ: 1/5, 2/5 và 3/5 cụ thể như sau:

1. Ngành nghề và thời gian đánh giá:

STT

NGHỀ ĐÁNH GIÁCÁC THÁNG TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ

Th 7

Th 8Th 9Th 10

Th 11

1

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Bậc 2

Bậc 2Bậc 2, 3Bậc 2

Bậc 2, 3

2

Điện tử công nghiệp

Bậc 1, 2

Bậc 1, 2Bậc 1, 2, 3Bậc 1, 2

Bậc 1, 2, 3

Lưu ý: Thời gian dự kiến bồi dưỡng đánh giá vào ngày 22, 23 và thi đánh giá tay nghề và 24, 25 hàng tháng.

2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II – Số 502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Kinh phí tổ chức:

TT

Nội dungBậc trình độ đánh giáGhi chú

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

1

Lệ phí ôn luyện

1.000.000

1.200.000

1.500.000

 

2

Lệ phí đánh giá

3.000.000

3.300.000

3.500.000

 
 CỘNG

4.000.000

4.500.000

5.000.000

 

4. Đối tượng đánh giá:

 • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp hoặc các cá nhân có nhu cầu;
 • Giảng viên, giáo viên các trường trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
 • Học sinh – Sinh viên đã tốt nghiệp nghề tương ứng với nghề được đánh giá.

5. Điều kiện tham gia (đáp ứng một trong các điều kiện sau):

5.1 Đối với bậc 1: Tất cả các cá nhân có nhu cầu.

5.2 Đối với bậc 2:

 • Có 3 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó;
 • Học xong chương trình trung cấp;
 • Có chứng chỉ nghề quốc gia bậc 1/5 hoặc chứng chỉ sơ cấp + 2 năm kinh nghiệm.

5.3 Đối với bậc 3:

 • Có 6 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó;
 • Học xong chương trình Cao đẳng;
 • Có chứng chỉ nghề quốc gia bậc 1/5 hoặc chứng chỉ sơ cấp + 5 năm kinh nghiệm; 4) Có chứng chỉ nghề quốc gia bậc 2/5 hoặc bằng Trung cấp + 2 năm kinh nghiệm.

6. Thủ tục hồ sơ gồm có:

 Nộp 01 phiếu đăng kí tham dự có dán ảnh màu nền màu trắng của cá nhân, cỡ 04 x 06 cm chụp kiểu chứng minh nhân dân, tải hồ sơ  TẠI ĐÂY

Một bản photo một trong các giấy tờ chứng minh đáp ứng được điều kiện ở mục 6.

7. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II  – 502 Đỗ Xuân Hợp Phường Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0918 105 785 (Thầy Trí) – 0913 750 768 (Thầy Thành).

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II rất mong nhận được sự hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

–    Các sơ sở GDNN;

–      Doanh  nghiệp;

–     BGH (Báo cáo);

–     Lưu: VT;ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 


THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÁNH VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NĂM  2023

Leave A Comment