Tư vấn trực tuyến close

Trường Cao đẳng kỹ nghệ II
502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Quản trị nhà hàng

  • 6810206 (CĐ)
  • Xét duyệt hồ sơ - học bạ
  • 4.000.000 đồng/học kỳ
  • 2.5 năm

Quản trị nhà hàng

Cùng với sự phát triển của đời sống hiện đại thì nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp, thưởng thức văn hoá ẩm thực của nhiều nơi trên thế giới được nhiều người quan tâm hơn. Chính vì vậy, sự ra đời và phát triển liên tục của các nhà hàng, cửa hàng ăn uống… được xem là điều tất yếu. Nhờ những lợi thế đầy tiềm năng này mà quản trị nhà hàng trở thành một ngành nghề hấp dẫn của thời đại mới.

Mục tiêu chung

  • Quản lí, điều hành nhóm nhân viên thực hiện theo qui chế
  • Giám sát vận hành, điều hành các cơ sở vật chất tránh hư hỏng và sử dụng cơ sở vật chất lâu dài;
  • Tổ chức chế biến và phục vụ nâng cao uy tín và chất lượng dịch vụ;
  • Xây dựng và kiểm soát qui trình đảm bảo chất lượng chế biến và dịch vụ;
  • Hoạch địch mức sản phẩm đảm bảo lợi nhuận cho nhà hàng và dinh dưỡng.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

Tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách đồ ăn, đồ uống trong các sự kiện và các địa điểm ăn uống khác nhau đạt hiệu quả và có tổ chức
Kiểm tra, đánh giá được một số yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự trong quá trình phục vụ khách tại nhà hàng
Thiết kế, sắp xếp hiệu quả một ca phục vụ khách tại nhà hàng hoặc địa điểm ăn uống
Định mức được nhân công, nguyên liệu, chi phí để quá trình phục vụ khách diễn ra liên tục, đảm bảo chi phí sản xuất thấp nhất và đạt hiệu quả cao
Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện trong nhà hàng
Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong quá trình tham gia phục vụ khách tại nơi làm việc
Pha chế thành công các loại đồ uống, chế biến được món ăn đảm bảo yêu cầu khu vực nhà hàng, khách sạn
Thao tác phục vụ khách ăn uống đúng tiêu chuẩn phù hợp với các hình thức phục vụ đa dạng khác nhau
Tính toán, xây dựng được thực đơn theo yêu cầu và tư vấn khách lựa chọn thực đơn phù hợp
Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
Triển khai thực hiện được các hoạt động nghiệp vụ trong nhà hàng, giám sát công việc của các nhóm phục vụ

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Nhân viên pha chế bộ phận Bar, nhân viên phục vụ bộ phận Bàn tại hệ thống nhà hàng độc lập, nhà hàng thuộc khách sạn và hệ thống chuỗi nhà hàng.
Tổ trưởng bộ phận Bàn, Bar tại tại hệ thống nhà hàng độc lập, nhà hàng thuộc khách sạn và hệ thống chuỗi nhà hàng.

DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được nhà trường hỗ trợ việc làm tại các doanh nghiệp đối tác như: Samsung, Intel, TBS,...
kdlnhks@hvct.edu.vn
2K+ học viên đã và đang theo học

Chương trình đào tạo

CAO ĐẲNG
Mã Môn học/ MĐ Tên môn học, mô đun Số Tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
thuyết Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Kiểm tra
I Các môn học chung 21 435 157 255 23
MH 01 Chính trị 4 75 41 29 5
MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2
MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 4 75 36 35 4
MH 05 Tin học 3 75 15 58 2
MH 06 Ngoại ngữ cơ bản 6 120 42 72 6
II Các môn học, mô đun chuyên môn 87 2235 557 1555 123
II.1 Môn học, môn đun cơ sở 6 90 70 14 6
MĐ 07 Tổng quan ngành nghề 3 45 35 7 3
MĐ 08 Văn hóa ẩm thực 3 45 35 7 3
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 75 1995 457 1431 107
MĐ 09 Phục vụ nhà hàng 1 4 90 30 55 5
MĐ 10 Phục vụ nhà hàng 2 4 90 30 55 5
MĐ 11 Tổ chức sự kiện 3 75 15 55 5
MĐ 12 Pha chế và phục vụ đồ uống 5 135 15 110 10
MĐ 13 Trình bày và trang trí món ăn 2 60 15 40 5
MĐ 14 Chế biến món Việt Nam 3 75 15 55 5
MĐ 15 Chế biến món Âu-Á 3 75 15 55 5
MĐ 16 Luật kinh tế 3 45 35 7 3
MĐ 17 Quản trị chất lượng dịch vụ 3 45 32 10 3
MĐ 18 Quản trị nhân lực nhà hàng 3 45 32 10 3
MĐ 19 Quản trị môi trường và an toàn nhà hàng 2 45 35 7 3
MĐ 20 Quản trị marketing nhà hàng 3 60 15 40 5
MĐ 21 Quản trị bán hàng 3 75 15 55 5
MĐ 22 Hạch toán tài chính nhà hàng 3 75 15 55 5
MĐ 23 Ứng dụng tin học trong kinh doanh 2 105 15 80 10
MĐ 24 Tiếng anh giao tiếp 6 150 30 110 10
MĐ 25 Tổ chức kinh doanh nhà hàng 4 90 30 54 6
MĐ 26 Kỹ năng giao tiếp 2 45 15 27 3
MĐ 27 Xây dựng thương hiệu cá nhân 2 45 15 27 3
MĐ 28 Nghiệp vụ trang trí nhà hàng - khách sạn 3 75 23 46 6
MĐ 29 Thực hành nghiệp vụ 2 45 15 28 2
MĐ 31 Thực tập tốt nghiệp 10 450 0 450 0
II.3 Môn học, mô đun tự chọn 6 150 30 115 5
MĐ 30 Tiếng anh chuyên ngành 6 150 30 115 5
  Tổng cộng 108 2670 714 1810 146

Quản trị nhà hàng

Lib VHU

VHU