Tư vấn trực tuyến close

Trường Cao đẳng kỹ nghệ II
502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Quản trị doanh nghiệp

 • 6340417 (CĐ)
 • Xét duyệt hồ sơ - học bạ
 • Tốt nghiệp THPT
 • 4.000.000 đồng/học kỳ
 • 2.5 năm

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp là chuyên ngành đào tạo các kiến thức kỹ năng về lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển doanh nhỏ nghiệp, nhân sự, marketing, đầu tư, tài chính,…Sau khi tốt nghiệp người học làm vị trí chuyên viên tại phòng kinh doanh, phòng marketing, phòng kế hoạch, phòng tài chính, phòng vật tư, phòng sản xuát,… ở các công ty, tập đoàn về kinh doanh, tài chính, dịch vụ, sản xuất và có khả năng thăng tiến nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, các tổ chức ở các cấp độ quản trị.

Quản trị doanh nghiệp là là một trong những ngành hot nhất cho sinh viên khối kinh tế. Ngành này cung cấp nhiều thông tin hữu ích về thương mại, kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị. Cũng vì vậy đây là một ngành được rất nhiều sinh viên lựa chọn. Sau khi ra trường bạn hoàn toàn có thể có đủ kiến thức, kỹ năng làm nhiều công việc khác nhau, tuỳ vào trình độ và kỹ năng tích luỹ được cũng như sở thích của bản thân.

Mục tiêu chung

 • Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán, quản trị trong việc thực hiện nghiệp vụ quản lý được giao;
 • Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản lý;
 • Vận dụng được kiến thức quản trị  vào thực tiễn;
 • Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
 • Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác quản lý tại doanh nghiệp;
 • Đánh giá được tình hình hoạt động quản lý của doanh nghiệp.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

Lập được báo cáo, kiểm tra, phân loại, xử lý được báo cáo quản trị.
Sử dụng được các loại báo cáo quản trị trong lĩnh vực quản lý.
Phân tích được tình hình quản lý doanh nghiệp.
Tổ chức thực hiện được công tác quản trị: nhân sự, tài chính, Marketing, sản xuất phù hợp với từng doanh nghiệp.
Thiết lập mối quan hệ với các tổ chức, đối tác.
Kiểm tra, đánh giá được công tác quản lý của doanh nghiệp.
Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.
Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác quản lý và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật.
Lập được kế hoạch quản lý doanh nghiệp.
Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng cho quản lý.
Ứng dụng được ngoại ngữ chuyên ngành vào trong công tác quản lý.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Quản lý phân xưởng và dây duyền sản xuất.
Quản lý kho.
Quản trị marketing.
Quản trị marketing.
Giám đốc các chi nhánh.
Giám đốc xí nghiệp.

DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Công ty TNHH Khoa Thy.
Công ty TNHH Hoàng Phát
Công ty TNHH Châu Hoàng Nam.
Công ty TNHH Hải Âu.
Công ty TNHH Tiki.
08 2345 32 92
bmkt@hvct.edu.vn
1K+ học viên đã và đang theo học

Chương trình đào tạo

CAO ĐẲNG
Mã môn học Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo Thời gian của môn học (giờ)
Năm học Học kỳ Tổng số Trong đó
LT TH KT
I HỌC KỲ I            
MH 01 Giáo dục chính trị 1 I 75 41 29 5
MH 05 Tin học 1 I 75 15 58 2
MH 06 Tiếng anh 1 I 120 42 72 6
MH 07 Luật kinh tế 1 I 30 20 8 2
MĐ 09 Quản trị doanh nghiệp 1 I 45 15 28 2
MĐ 10 Marketing 1 I 45 15 28 2
II HỌC KỲ II            
MH 02 Pháp luật 1 II 30 18 10 2
MH 03 Giáo dục thể chất 1 II 60 5 51 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 II 75 36 35 4
MĐ 08 Soạn thảo văn bản 1 II 45 15 28 2
MĐ 11 Kế toán doanh nghiệp 1 1 II 180 30 140 10
MĐ 17 Thuế 1 II 60 30 25 5
III HỌC KỲ III            
MĐ 12 Kế toán doanh nghiệp 2 2 III 210 30 170 10
MĐ 13 Tài chính doanh nghiệp 2 III 120 30 80 10
MĐ 18 Anh văn chuyên ngành 2 III 75 30 40 5
IV HỌC KỲ IV            
MĐ 14 Kế toán doanh nghiệp 3 2 IV 195 15 170 10
MĐ 15 Phần mềm kế toán 2 IV 60 15 41 4
MĐ 16 Kế toán Excel 2 IV 60 15 41 4
MĐ 19 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 IV 45 15 28 2
MĐ 20 Khởi sự doanh nghiệp 2 IV 365 45 310 10
MĐ 22 Kiểm toán 2 IV 45 15 28 2
MĐ 23 Kế toán quản trị 2 IV 45 15 28 2
V HỌC KỲ V            
MĐ 21 Thực tập tốt nghiệp 3 V 450 45 395 10
Tổng     2510 547 1848 115

Chương trình đào tạo

CAO ĐẲNG
Mã môn học Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo Thời gian của môn học (giờ)
Năm học Học kỳ Tổng số Trong đó
LT TH KT
I HỌC KỲ I            
MH 06 Tiếng anh 1 I 120 42 72 6
MĐ 09 Kinh tế học 1 I 45 15 28 2
MĐ 11 Quản trị tài chính 1 I 45 15 28 2
II HỌC KỲ II
MH 26 Thị trường chứng khoán 1 II 30 20 8 2
MĐ 16 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh 1 II 90 15 70 5
MĐ 12 Quản trị  nhân lực 1 II 90 15 70 5
MĐ 10 Thống kê doanh nghiệp 1 II 45 15 28 2
MH 07 Luật kinh tế 1 II 30 15 13 2
MĐ 08 Soạn thảo văn bản 1 II 45 15 28 2
MH 03 Giáo dục thể chất 1 II 60 5 51 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 II 75 36 35 4
III HỌC KỲ III
MH 05 Tin học 2 III 75 15 58 2
MĐ 13 Quản trị sản xuất - dịch vụ 2 III 45 15 28 2
MĐ 14 Quản trị chất lượng 2 III 45 15 28 2
MĐ 15 Quản trị marketing 2 III 45 15 28 2
MĐ 17 Quản trị dự án đầu tư 2 III 45 15 25 5
MĐ 19 Phần mềm quản lý kinh doanh 2 III 60 15 40 5
MĐ 20 Tiếng anh chuyên ngành 2 III 75 30 40 5
MH 21 Tâm lý kinh doanh 2 III 30 28 0 2
IV HỌC KỲ IV
MĐ 25 Kế toán quản trị 2 IV 45 15 28 2
MĐ 22 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 IV 45 15 28 2
MĐ 18 Quản trị doanh nghiệp 2 IV 210 15 190 5
MH 01 Giáo dục chính trị 2 IV 75 41 29 5
MH 02 Pháp luật 2 IV 30 18 10 2
V HỌC KỲ V
MĐ 23 Khởi sự doanh nghiệp 3 V 550 45 495 10
MĐ 24 Thực tập tốt nghiệp 3 V 450 45 395 10
  Tổng cộng     2.500 550 1853 97
chh

Cao Hồi Hậu - Cựu sinh viên

Khóa 12 - Tốt nghiệp năm 2015
Chức vụ: TP. Kinh doanh
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Sàn Giao Dịch BĐS TLH

dtv

Đào Thiện Vinh - Cựu sinh viên

Tốt nghiệp năm 2014
Chức vụ: Area Sales Manager (ASM)
Đơn vị công tác: Công ty Zott Việt Nam


Quản trị doanh nghiệp

Lib VHU

VHU