Tư vấn trực tuyến close

Trường Cao đẳng kỹ nghệ II
502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Kế toán doanh nghiệp

 • 6340302 (CĐ/LTCĐ) – 5340302 (TC)
 • Xét duyệt hồ sơ - học bạ
 • 15.000.000đ/năm(CĐ/LTCĐ) - miễn học phí (TC)
 • 2.5 năm (CĐ) - 2 năm (TC)

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp là chuyên ngành đào tạo về thu thập xử lý các số liệu về tài chính cho các loại hình doanh nghiệp. Người học được trang bị kỹ năng tính toán, lập hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, bảng lương, sổ chi tiết, sổ tổng hợp và lập báo cáo tài chính trong chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.

Mục tiêu chung

 • Vận dụng kiến thức cơ bản về luật kế toán, thuế trong việc thực hiện nội dung hoạch toán tài chính, kế toán, kiểm toán.
 • Vận dụng được các chuẩn mực, thông tư về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu kế toán.
 • Vận dụng hệ thống tài khoản, chứng từ và hình thức kế toán vào thực tiễn.
 • Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
 • Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.
 • Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp, cung cấp thông tin kinh tế tài chính cho các cấp quản lý.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.
Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp.
Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.
Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp.
Kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp.
Kỹ năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.
Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề kế toán doanh nghiệp.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Thủ quỹ - thu ngân.
Kế toán thuế.
Kế toán công nợ.
Kế toán ngân hàng.
Kế toán kho.
Kế toán giá thành.
Kế toán tiền lương.
Kế toán tổng hợp.

DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Công ty TNHH Khoa Thy.
Công ty TNHH Hoàng Phát
Công ty TNHH Châu Hoàng Nam.
Công ty TNHH Hải Âu.
Công ty TNHH Tiki.
0904 333 480
bmkt@hvct.edu.vn
1K+ học viên đã và đang theo học

Chương trình đào tạo

CAO ĐẲNG TRUNG CẤP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG
Mã môn học Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo Thời gian của môn học (giờ)
Năm học Học kỳ Tổng số Trong đó
LT TH KT
I HỌC KỲ I            
MH 01 Giáo dục chính trị 1 I 75 41 29 5
MH 05 Tin học 1 I 75 15 58 2
MH 06 Tiếng anh 1 I 120 42 72 6
MH 07 Luật kinh tế 1 I 30 20 8 2
MĐ 09 Quản trị doanh nghiệp 1 I 45 15 28 2
MĐ 10 Marketing 1 I 45 15 28 2
II HỌC KỲ II            
MH 02 Pháp luật 1 II 30 18 10 2
MH 03 Giáo dục thể chất 1 II 60 5 51 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 II 75 36 35 4
MĐ 08 Soạn thảo văn bản 1 II 45 15 28 2
MĐ 11 Kế toán doanh nghiệp 1 1 II 180 30 140 10
MĐ 17 Thuế 1 II 60 30 25 5
III HỌC KỲ III            
MĐ 12 Kế toán doanh nghiệp 2 2 III 210 30 170 10
MĐ 13 Tài chính doanh nghiệp 2 III 120 30 80 10
MĐ 18 Anh văn chuyên ngành 2 III 75 30 40 5
IV HỌC KỲ IV            
MĐ 14 Kế toán doanh nghiệp 3 2 IV 195 15 170 10
MĐ 15 Phần mềm kế toán 2 IV 60 15 41 4
MĐ 16 Kế toán Excel 2 IV 60 15 41 4
MĐ 19 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 IV 45 15 28 2
MĐ 20 Khởi sự doanh nghiệp 2 IV 365 45 310 10
MĐ 22 Kiểm toán 2 IV 45 15 28 2
MĐ 23 Kế toán quản trị 2 IV 45 15 28 2
V HỌC KỲ V            
MĐ 21 Thực tập tốt nghiệp 3 V 450 45 395 10
Tổng     2510 547 1848 115
Mã môn học Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo Thời gian của môn học (giờ)
Năm học Học kỳ Tổng số Trong đó
LT TH KT
I HỌC KỲ I            
MH 03 Giáo dục thể chất 1 I 30 4 24 2
MH 04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 I 45 21 21 3
MĐ 09 Quản trị doanh nghiệp 1 I 45 15 28 2
MH 07 Luật kinh tế 1 I 30 15 13 2
II HỌC KỲ II            
MH 05 Tin học 1 II 45 15 29 1
MH 06 Tiếng anh 1 II 90 30 56 4
MĐ 08 Soạn thảo văn bản 1 II 45 15 28 2
MĐ 10 Marketing 1 II 45 15 28 2
MĐ 11 Kế toán doanh nghiệp 1 1 II 210 45 155 10
III HỌC KỲ III            
MH 01 Giáo dục chính trị 2 III 30 15 13 2
MH 02 Pháp luật 2 III 15 9 5 1
MĐ 12 Kế toán doanh nghiệp 2 2 III 210 45 155 10
MĐ 13 Phần mềm kế toán 2 III 60 15 41 4
MĐ 14 Kế toán Excel 2 III 60 15 41 4
MĐ 15 Thuế 2 III 60 30 25 5
MĐ 18 Kiểm toán 2 III 45 15 28 2
IV HỌC KỲ IV            
MĐ 16 Khởi sự doanh nghiệp 2 IV 360 45 305 10
MĐ 17 Thực tập tốt nghiệp 2 IV 360 45 305 10
 Tổng cộng     1.785 409 1.300 76
Mã môn học Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo Thời gian của môn học (giờ)
Năm học Học kỳ Tổng số Trong đó
LT TH KT
I HỌC KỲ I            
MH 01 Giáo dục chính trị 1 I 45 26 16 3
MH 03 Giáo dục thể chất 1 I 30 1 27 2
MH 04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 I 30 15 14 1
MH 06 Tiếng anh 1 I 30 12 16 2
MĐ 07 Kế toán doanh nghiệp 3 1 I 195 45 130 20
MĐ 08 Tài chính doanh nghiệp 1 I 120 30 80 10
II HỌC KỲ II            
MĐ 09 Kế toán doanh nghiệp 4 1 II 195 45 130 20
MĐ 10 Phần mềm kế toán 2 1 II 45 15 25 5
MĐ 11 Kế toán excell 2 1 II 45 15 25 5
MĐ 12 Anh văn chuyên ngành 1 II 75 30 40 5
MĐ 15 Phân tích hoạt động kinh doanh 1 II 45 15 28 2
MĐ 16 Kế toán quản trị 1 II 45 15 28 2
III HỌC KỲ III            
MĐ 13 Khởi sự doanh nghiệp 2 III 315 45 250 20
MĐ 14 Thực tập tốt nghiệp 2 III 270 45 215 10
  Tổng     1.530 363 1.058 109
ptd

Phan Thị Dinh - Cựu sinh viên

Khóa 2.1 - Tốt nghiệp năm 2011
Chức vụ: Giám đốc
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Hoàng Tuấn Anh

csv-tts

Trần Thị Sâm - Cựu sinh viên

Tốt nghiệp năm 2007
Chức vụ: Giám đốc
Đơn vị công tác: Công ty TNHH XD TM BĐS

luu

Phạm Thị Lựu - Cựu sinh viên

Tốt nghiệp năm 2011
Chức vụ: Kế toán trưởng -
Đơn vị công tác: Công ty TNHH VT Hoàng Phát


Kế toán doanh nghiệp