Tư vấn trực tuyến close

Trường Cao đẳng kỹ nghệ II
502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Bán hàng trong siêu thị

 • 6340120 (CĐ)
 • Xét duyệt hồ sơ
 • 14.000.000 vnd/năm
 • 2.5 năm

Bán hàng trong siêu thị

Bán hàng trong siêu thị là ngành học đào tạo nhân viên hay nhà quản lý bán hàng siêu thị chuyên nghiệp với đầy đủ kỹ năng cần thiết làm việc trong các hệ thống siêu thị lớn nhỏ.

Mục tiêu chung

 • Giao tiếp, tư vấn, chăm sóc, giải quyết được các khiếu nại của khách hàng;
 • Thiết kế và tổ chức được chương trình quảng cáo hàng hóa;
 • Thực hiện công việc trưng bày hàng hóa trong siêu thị;
 • Lựa chọn phương pháp hợp lý để bố trí các gian hàng, các loại hàng hóa theo không gian được thiết kế trong siêu thị;
 • Sử dụng được các biện pháp và quy trình bảo quản hàng hóa trong siêu thị;
 • Xuất và nhập được hàng chính xác, đúng số lượng, đúng chủng loại;
 • Xây dựng được trình tự kiểm kê bàn giao ca bán hàng;
 • Lập và quản lý được chứng từ, báo cáo bán hàng;
 • Tổ chức thực hiện được quy trình nghiệp vụ bán hàng, quy trình của nghiệp vụ thu ngân

MỤC TIÊU CỤ THỂ

Thực hiện công việc bán hàng.
Sử dụng được các thiết bị, máy móc chuyên dụng và phần mềm quản lý bán hàng trong siêu thị.
Sử dụng các công cụ, phần mềm bán hàng trực tuyến.
Biết tổ chức làm việc nhóm trong hoạt động bán hàng.
Vận dụng các quy trình để quản lý hành chính các hoạt động trong chuỗi cung ứng trong hệ thống siêu thị.
Tuân thủ các hướng dẫn về an toàn và sức khỏe để giảm thiểu rủi ro có thể dẫn đến tai nạn, thương tích cho bản thân.
Giải thích được những khách hàng có thắc mắc, yêu cầu trong phạm vi quản lý hàng hóa tiêu thụ.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Khảo sát thị trường.
Bán hàng.
Thu ngân.
Trưng bày hàng hóa, quảng cáo.
Giám sát.
Thu mua.
Lễ tân - quan hệ chăm sóc khách hàng.
Nhập liệu.
Giao nhận.
Quản lý kho trong các siêu thị, trung tâm thương mại.
Quản lý các thủ tục hành chính.
Quản lý chuỗi cung ứng siêu thị.

DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Công ty TBS Logistics.
Công ty TNHH Ministop.
0904 333 480
bmkt@hvct.edu.vn
1K+ học viên đã và đang theo học

Chương trình đào tạo

CAO ĐẲNG
Mã môn học Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo Thời gian của môn học (giờ)
Năm học Học kỳ Tổng số Trong đó
LT TH KT
I HỌC KỲ I            
MH 03 Giáo dục thể chất 1 I 60 5 51 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 I 75 36 35 4
MH 07 Luật kinh tế 1 I 30 15 13 2
MH 08 Tâm lý học kinh doanh 1 I 30 28 0 2
MĐ 09 Marketing 1 I 45 15 28 2
MĐ 10 Soạn thảo văn bản 1 I 45 15 28 2
MĐ 11 Kế toán đại cương 1 I 45 15 28 2
II HỌC KỲ II            
MH 05 Tin học 1 II 75 15 58 2
MH 06 Tiếng anh 1 II 120 42 72 6
MĐ 12 Quản trị doanh nghiệp 1 II 45 15 28 2
MH 13 Tổng quan về siêu thị 1 II 45 30 13 2
MĐ14 Kinh tế học 1 II 45 15 28 2
MĐ 15 Quản trị mua hàng và lưu kho 1 II 90 15 71 4
MĐ 16 Hành vi người tiêu dùng 1 II 45 15 28 2
III HỌC KỲ III            
MH 01 Giáo dục chính trị 2 III 75 41 29 5
MH 02 Pháp luật 2 III 30 18 10 2
MĐ 19 Kỹ thuật trưng bày hàng hóa 2 III 60 15 41 4
MĐ 20 Nghiệp vụ xuất và nhập hàng hóa trong siêu thị 2 III 90 15 71 4
MĐ 18 Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng 2 III 75 15 56 4
MĐ 17 Nghiệp vụ bán hàng trong siêu thị 2 III 75 15 56 4
IV HỌC KỲ IV            
MĐ 24 Anh văn chuyên ngành 1 2 IV 75 15 56 4
MĐ 21 Sử dụng phần mềm và thiết bị bán hàng 2 IV 60 15 41 4
MĐ 22 Quản lý chuỗi cung ứng 2 IV 75 15 56 4
MH 23 Quản lý chứng từ giao nhận hàng hóa 2 IV 60 30 26 4
V HỌC KỲ V            
MĐ 25 Khởi sự doanh nghiệp 3 V 580 45 525 10
MĐ 26 Thực tập tốt nghiệp 3 V 450 45 395 10
  Tổng cộng     2.500 560 1.843 97
 

Bán hàng trong siêu thị