Tư vấn trực tuyến close

Trường Cao đẳng kỹ nghệ 2
502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Quản Trị Mạng Máy Tính

  • 6480209 (CĐ) – 5480209 (TC)
  • A00, A01, D01, D00
  • 400000/1 tín chỉ
  • 2.5 năm

Quản Trị Mạng Máy Tính

Quản trị mạng là ngành thực hiện công việc xây dựng một mạng lưới của nhiều máy tính và các thiết bị mạng được liên kết với nhau, nhằm hỗ trợ việc trao đổi, truyền đạt thông tin trong một cơ quan, doanh nghiệp được thuận lợi để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Khi công nghệ kỹ thuật phát triển, một hệ thống mạng máy tính còn phải đảm bảo về an ninh, bảo mật thông tin

Quản lý các công cụ bảo mật mạng như tường lửa, hệ thống diệt virus và phát hiện xâm nhập
Xác định, khắc phục sự cố, giải quyết và ghi lại các vấn đề kết nối và hiệu suất.
Cài đặt, hỗ trợ các thiết bị viễn thông nối mạng khác.
Giám sát hiệu suất và tối ưu hóa mạng để có tốc độ và tính sẵn sàng tối ưu
Triển khai, duy trì các hệ thống sao lưu và khôi phục khẩn cấp cho các máy chủ mạng quan trọng
08 2345 32 92
kktcn@hvct.edu.vn
1K+ học viên đã và đang theo học

Quản Trị Mạng Máy Tính