Tư vấn trực tuyến close

Trường Cao đẳng kỹ nghệ 2
502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Kỹ thuật thoát nước – xử lý nước thải

  • 6520311 (CĐ) – 5810207 (TC)
  • Xét tuyển hồ sơ
  • 15.000.000 vnd/năm (CĐ)
  • 2.5 năm

Kỹ thuật thoát nước – xử lý nước thải

Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải là một trong các nghề chất lượng cao được hỗ trợ bởi Chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam.

Mô tả được phương pháp lấy mẫu, phân tích, xác định và đánh giá được các chỉ tiêu môi trường theo QCVN cho từng loại nước thải và các văn bản pháp luật liên quan.
Trình bày được các nguyên tắc về an toàn hoá chất, dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm, an toàn lao động tại trạm xử lý nước thải.
Mô tả được các quy trình công nghệ xử lý nước thải cơ bản, tính toán được các thông số cơ bản trong hệ thống xử lý nước thải cũng như đề xuất và thuyết minh công nghệ xử lý cho từng loại nước thải cụ thể
Giải thích được vai trò của các loại vi sinh vật trong xử lý nước thải
Phân tích được các sự cố, hư hại về công trình, hệ thống đường ống, thiết bị thường gặp trong trạm Xử lý nước thải và đề xuất biện pháp bảo trì, bảo dưỡng.
0395 113 839
kbhldmt@hvct.edu.vn
1K+ học viên đã và đang theo học

Kỹ thuật thoát nước – xử lý nước thải