Tư vấn trực tuyến close

Trường Cao đẳng kỹ nghệ 2
502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Kỹ thuật chế biến món ăn

  • 6810207 (CĐ) – 5810207 (TC)
  • Xét duyệt hồ sơ
  • 15.000.000 vnd/năm (CĐ)
  • 2 năm (TC) - 2.5 năm (CĐ)

Kỹ thuật chế biến món ăn

Là ngành học đào tạo ra những đầu bếp có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để trực tiếp chế biến các món ăn của nhiều nền ẩm thực như Việt Nam, Châu Âu, Châu Á,… đảm bảo giá trị dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và cảm quan thưởng thức hợp vị.

Là ngành học đào tạo ra những đầu bếp có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để trực tiếp chế biến các món ăn của nhiều nền ẩm thực như Việt Nam, Châu Âu, Châu Á,… đảm bảo giá trị dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và cảm quan thưởng thức hợp vị.
Người học được cung cấp những kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ kỹ thuật chế biến món ăn như: Quản trị tác nghiệp, sinh lý dinh dưỡng, thương phẩm và an toàn thực phẩm.
Người học được cung cấp các kiến thức bổ trợ về nghiệp vụ chế biến món ăn: Văn hóa ẩm thực, xây dựng thực đơn, hạch toán định mức, nghiệp vụ chế biến bánh và món tráng miệng, kỹ thuật trang trí cắm hoa.
0395 113 839
kdlnhks@hvct.edu.vn
1K+ học viên đã và đang theo học

Kỹ thuật chế biến món ăn