Tư vấn trực tuyến close

Trường Cao đẳng kỹ nghệ 2
502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Công nghệ ô tô

  • 6510216 (CĐ) – 5510216 (TC)
  • A00, A01, D01, D00
  • 400000/1 tín chỉ
  • 2.5 năm

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô là chuyên ngành về kỹ thuật bao gồm các hoạt động chuyên môn như: Thiết kế, sản xuất, lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, kinh doanh & nâng cao hiệu quả sử dụng ô tô.

Công nghệ ô tô là ngành học tích hợp các kiến thức chuyên ngành của nhiều lĩnh vực: Điện, điện tử, cơ khí, thủy lực, vật liệu, tự động hóa, công nghệ chế tạo máy,…Chuyên về khai thác kết hợp tư duy và quản lý dịch vụ kỹ thuật ô tô như điều hành sản xuất phụ tùng, lắp ráp, cải tiến nâng cao hiệu quả sử dụng.

Công nghệ ô tô là chuyên ngành về kỹ thuật bao gồm các hoạt động chuyên môn như: Thiết kế, sản xuất, lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, kinh doanh & nâng cao hiệu quả sử dụng ô tô.

C ông nghệ ô tô là ngành học tích hợp các kiến thức chuyên ngành của nhiều lĩnh vực: Điện, điện tử, cơ khí, thủy lực, vật liệu, tự động hóa, công nghệ chế tạo máy,…Chuyên về khai thác kết hợp tư duy và quản lý dịch vụ kỹ thuật ô tô như điều hành sản xuất phụ tùng, lắp ráp, cải tiến nâng cao hiệu quả sử dụng.
Hiểu và đọc được bản vẽ kỹ thuật, tra cứu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành công nghệ ô tô
Biết được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống trên xe ô tô
Trình bày được quy trình vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong công việc sửa chữa ô tô
Giải thích được quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô
Áp dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc thu thập thông tin, dữ liệu chuyên môn phục vụ công việc sửa chữa ô tô
Thực hiện đúng các quy định kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng
08 2345 32 92
kckdl@hvct.edu.vn
1K+ học viên đã và đang theo học

Công nghệ ô tô