Tư vấn trực tuyến close

Trường Cao đẳng kỹ nghệ 2
502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Kế toán doanh nghiệp

  • 6340302 (CĐ) – 5340302 (TC)
  • A00, A01, D01, D00
  • 400000/1 tín chỉ
  • 2.5 năm

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp là chuyên ngành đào tạo về thu thập xử lý các số liệu về tài chính cho các loại hình doanh nghiệp. Người học được trang bị kỹ năng tính toán, lập hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, bảng lương, sổ chi tiết, sổ tổng hợp và lập báo cáo tài chính trong chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.

Vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề
Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán
Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn
Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp
Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp

Chương trình đào tạo

STT

Tên môn

STT

Tên môn

1

Luật kinh tế

10

Tài chính doanh nghiệp

2

Marketing

11

Phân tích hoạt động KD

3

Quản trị doanh nghiệp

12

Phần mềm kế toán

4

Thuế

13

Kế toán quản trị

5

Anh văn chuyên ngành

14

Kế toán excell

6

Soạn thảo văn bản

15

Kiểm toán

7

Kế toán DN 1

16

Khởi sự doanh nghiệp (trải nghiệm tại DN)

8

Kế toán DN 2

17

Thực tập tốt nghiệp (Tại doanh nghiệp)

9

Kế toán DN 3

 

 

08 2345 32 92
kckct@hvct.edu.vn
1K+ học viên đã và đang theo học

Kế toán doanh nghiệp