Tư vấn trực tuyến close

Trường Cao đẳng kỹ nghệ 2
502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Bảo hộ lao động – môi trường

  • 6850203 (CĐ) – 5850203 (TC)
  • Xét duyệt hồ sơ
  • 15.000.000 vnd/năm
  • 2.5 năm

Bảo hộ lao động – môi trường

Ngành bảo hộ lao động là ngành đào tạo sinh viên trở thành những người có khả năng bảo đảm, và cải thiện được độ an toàn trực tiếp cho người lao động. Việc đảm bảo an toàn cho người lao động, sẽ dựa trên những nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động do người thuê lao động đưa ra.

Trong chương trình dạy học sẽ đưa ra những môn học và các bài thực tập, giúp sinh viên nắm rõ được những quy trình kỹ thuật về an toàn. Những kỹ thuật về an toàn liên quan đến nhiều ngành nghề khác nhau như: Ngành điện, ngành hóa chất, ngành xây dựng, ngành vệ sinh môi trường…

Mô tả được các quy định của pháp luật về An toàn vệ sinh lao động; môi trường; phòng chống chảy nổ
Mô tả được các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động
Trình bày được công dụng, đặc tính kỹ thuật, quy trình công nghệ, nguyên lý làm việc của một số thiết bị, máy móc, công nghệ trong sản xuất
Trình bày được các quy trình đánh giá rủi ro trong môi trường làm việc
0395 113 839
kbhldmt@hvct.edu.vn
2K+ học viên đã và đang theo học

Bảo hộ lao động – môi trường